Links
📝

Opprett side med Elementor

Elementor er en kraftig sidebygger for WordPress som gir deg muligheten til å designe og tilpasse nettsider på en enkel og visuell måte, uten å måtte dykke inn i koden. Her er en grunnleggende guide om hvordan du kan bruke Elementor:
Trinn 1: Opprette en Ny Side:
  • Gå til "Sider" i WordPress-dashbordet og klikk på "Legg til ny". Gi siden et navn.
Trinn 2: Aktivere Elementor:
  • Når du er inne i redigeringsmodus for den nye siden, ser du en knapp som sier "Rediger med Elementor". Klikk på denne knappen for å starte Elementor-editoren.
Trinn 3: Elementor-grensesnittet:
  • Elementor-grensesnittet er delt inn i to hoveddeler. Til venstre finner du elementpanelet med alle de tilgjengelige elementene, mens høyre side er arbeidsområdet der du bygger layouten din.
Trinn 4: Dra og Slipp Elementer:
  • Bruk elementpanelet til å dra og slippe elementer som overskrifter, tekstblokker, bilder, knapper, etc. til arbeidsområdet ditt.
Trinn 5: Tilpasse Elementer:
  • Klikk på elementene på arbeidsområdet for å tilpasse dem. På venstre side vil du se et panel med innstillinger for det valgte elementet. Endre tekst, farger, skrifter, og andre egenskaper.
Trinn 6: Seksjoner og Kolonner:
  • Bygg opp layouten ved å bruke seksjoner og kolonner. Dra og slipp dem fra elementpanelet, og juster størrelsen og plasseringen etter behov.
Trinn 7: Stiler og Layout:
  • Elementor gir deg full kontroll over designet. Du kan tilpasse stiler, legge til bakgrunner, justere marger, polstre, og mye mer.
Trinn 8: Visning og Responsivitet:
  • Sjekk hvordan nettsiden ser ut på ulike enheter ved å bruke visningsknappene. Elementor lar deg optimalisere layouten for både desktop, nettbrett og mobil.
Trinn 9: Lagre og Publiser:
  • Når du er fornøyd med designet, klikk på "Publiser" for å lagre endringene. Du kan også forhåndsvise siden før du publiserer den.